Home » News » 24ส.ค.นี”สายสีน้ำเงิน”เพิ่มเดินรถสถานีบางไผ่-บางหว้า

24ส.ค.นี”สายสีน้ำเงิน”เพิ่มเดินรถสถานีบางไผ่-บางหว้า

หลังปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง – บางแค จากสถานีวัดมังกร – สถานีท่าพระมาตั้งแต่29ก.ค. วันที่24 ส.ค.นี้ ให้บริการเพิ่ม สถานีบางไผ่-สถานีบางหว้า

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่าตามที่ รฟม. ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง – บางแค จากสถานีวัดมังกร – สถานีท่าพระ โดยไม่คิดค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.62 นั้น ปัจจุบัน ความก้าวหน้าของงานและระบบมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น รฟม. และ BEM จึงจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วน
ต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค เพิ่มอีก 2 สถานี รวม 7 สถานี จากสถานีวัดมังกร – สถานีบางหว้า โดยสถานีที่เปิดทดลองให้บริการเพิ่มได้แก่ สถานีบางไผ่ และสถานีบางหว้า ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.62 เป็นต้นไป โดยมีรถไฟฟ้าให้บริการระยะห่างระหว่างขบวนประมาณ 8 นาที เวลาที่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น. ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากรถไฟฟ้าสาย   สีน้ำเงิน (สถานีเตาปูน – สถานีหัวลำโพง) จะต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีหัวลำโพงเพื่อเดินทางไปยังสถานีในสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย (สถานีวัดมังกร – สถานีบางหว้า)
           
ทั้งนี้ รฟม. และ BEM จะทยอยปรับการให้บริการไปจนถึงระดับการให้บริการตามปกติ เช่น การขยายจำนวนสถานีให้บริการ หรือการเดินรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องถึงสถานีหลักสอง โดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีหัวลำโพง ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป

Comments are closed.