Home » News » ไอเอ็มเอฟ เตือนสหรัฐคว่ำบาตรอิหร่าน ทำราคาน้ำมันผันผวน

ไอเอ็มเอฟ เตือนสหรัฐคว่ำบาตรอิหร่าน ทำราคาน้ำมันผันผวน

ไอเอ็มเอฟเตือน สหรัฐจำกัดการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน กระทบเศรษฐกิจตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ อาจเกิดภาวะเงินทุนไหลออก และราคาน้ำมันโลกผันผวน คาดปีนี้เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 1.3

รายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ระบุถึงมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านจากสหรัฐ ด้วยวิธีการจำกัดการส่งออกน้ำมัน กำลังส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ อีกทั้งยังส่งผลให้ราคาน้ำมันเกิดความผันผวน

ไอเอ็มเอฟเตือนถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น จะทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลจนนำไปสู่ภาวะเงินทุนไหลออก และเกิดแรงกดดันต่ออัตราแลกเปลี่ยน ทั้งยังคาดว่าเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาค รองจากประเทศซาอุดีอาระเบียในปีนี้จะหดตัวถึงร้อยละ 6 หลังจากปีที่แล้วหดตัวลงร้อยละ 3.9 ขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ในปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 1.3 จากปีที่แล้วขยายตัวร้อยละ 1.4

Comments are closed.