Home » News » โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่เหมือนไข้หวัดใหญ่

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่เหมือนไข้หวัดใหญ่

การศึกษาของจีนพบว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีการแพร่กระจายเหมือนไข้หวัดใหญ่ มากกว่าโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาร์ส

คณะนักวิจัยในมณฑลกวางตุ้งของจีนได้ศึกษาตัวอย่างที่เก็บมาจากจมูก และลำคอ ของผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคโควิด- 19 พบว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้มีพฤติกรรมคล้ายกับไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่ มากกว่าไวรัสโคโรนาที่ทำให้เกิดโรคซาร์ส บ่งชี้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายกว่าที่เคยคิดกัน

ผลการศึกษาระบุว่า โรคซาร์สเป็นโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนล่างที่ทำให้ปอดอักเสบ ขณะที่โรคโควิด- 19 จะให้เกิดการติดเชื้อทั้งทางเดินหายใจส่วนบน และส่วนล่าง ดังนั้นจึงไม่เพียงแต่ทำให้ปอดอักเสบรุนแรงเท่านั้น แต่ยังแพร่กระจายได้ง่ายเหมือนไข้หวัดใหญ่ หรือไข้หวัดธรรมดาด้วย

คณะนักวิจัยยืนยันด้วยว่า โรคนี้สามารถติดต่อกันได้ตั้งแต่ระยะแรกของการติดเชื้อ คือตั้งแต่ผู้ติดเชื้อยังไม่แสดงอาการ พร้อมแนะนำว่าการควบคุมโรคนี้จะต้องใช้วิธีการที่แตกต่างจากวิธีที่ใช้ในการควบคุมโรคซาร์ส

Comments are closed.