Home » Health news » แพทย์แนะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

แพทย์แนะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

แพทย์แนะนำให้ฉีดวัดซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันในกลุ่มเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง อาทิ โรคปอด โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน รวมไปถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ และผู้ที่สัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ รศ.นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ อาจารย์พิเศษ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ว่า ไข้หวัดใหญ่เกิดจากติดเชื้อไวรัส ซึ่งมีมานานแล้วร่วม 100 ปี มีหลากหลายสายพันธุ์ และมีการสลับเปลี่ยนเชื้อไวรัสไปมาในแต่ละฤดูกาล ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เพราะโดยธรรมชาติเชื้อไวรัสต้องการความอยู่รอด และหากไปติดในคน สัตว์ที่มีภูมิคุ้มกันดี เชื้อไวรัสจะอยู่ไม่ได้และตายในที่สุด อย่างไรก็ตามหากผู้ใดติดเชื้อไวรัสแล้วจะระบาดได้ง่าย ซึ่งเกิดขึ้นได้ ทุกเพศ ทุกช่วงอายุ และสามารถติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ โดยละออง เสมหะ จากผู้ป่วยไอ หรือจาม ไปยังผู้ที่อยู่ใกล้เคียง โดยมากมักพบอัตราการติดเชื้อสูงสุดในกลุ่มเด็ก อาจเกิดอาการป่วยรุนแรง มีโรคแทรกซ้อนจนถึงต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล หรืออาจเสียชีวิตหากไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แพทย์แนะนำให้ฉีดวัดซีนในกลุ่มเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นหญิงตั้งครรภ์ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง อาทิ โรคปอด โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน รวมไปถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ และผู้ที่สัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ ทั้งนี้ ในประเทศไทย แพทย์ให้ความสนใจโรคไข้หวัดใหญ่เป็นพิเศษ เพราะสามารถติดเชื้อไวรัสได้ทั้งปี แต่สูงสุดจะอยู่ในช่วงหน้าฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และอีกฤดูในหน้าหนาว โดยแนะนำให้ฉีดก่อนถึงฤดูกาลระบาด เพื่อให้ภูมิคุ้มกันพร้อมสำหรับป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วย โดยแนะนำให้ฉีดครั้งละ 1 เข็ม ในเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป และฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 สัปดาห์ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ถึง 9 ปีที่ ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน สำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ ชนิดครอบคลุม 3 สายพันธ์ และชนิดครอบคลุม 4 สายพันธุ์ อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันแนะนำให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ครอบคลุมไวรัส 4 สายพันธุ์ เพราะสามารถครอบคลุมเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้มากกว่า มีประสิทธิภาพดีกว่า และล่าสุดมีการศึกษาวิจัย ด้านประสิทธิภาพในเด็กเล็ก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดลงของจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ลดความถี่ในการมาพบแพทย์ และลดการรักษาตัวในห้องฉุกเฉินได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are closed.