Home » News » เกาหลีใต้จะตรวจทุกคนที่แสดงอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เกาหลีใต้จะตรวจทุกคนที่แสดงอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เกาหลีใต้เปิดเผยว่าจะเริ่มตรวจทุกคนที่แสดงอาการของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยไม่จำกัดวงเฉพาะผู้ที่เพิ่งกลับจากจีน

กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้เปิดเผยว่า กฎใหม่ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีที่ชุดตรวจพร้อม โดยแพทย์ที่คลินิก 532 แห่งทั่วประเทศจะทำการตรวจผู้ที่มีอาการว่าอาจติดไวรัสอย่างละเอียด ที่ผ่านมาการตรวจในเกาหลีใต้จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีอาการคล้ายโรคปอดอักเสบที่เคยไปเมืองอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยมาก่อนเท่านั้น โดยอาการทั่วไปของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้แก่ มีไข้ ไอ หายใจถี่และลำบาก รวมถึงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ส่วนในกรณีที่รุนแรงกว่า อาจทำให้ปอดอักเสบ มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน และอาจทำให้เสียชีวิตได้

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ ยังมีแผนจะเริ่มการตรวจคัดกรองทุกคนที่เคยไปประเทศจีนในช่วง 14 วันที่ผ่านมาที่ไม่แสดงอาการป่วยด้วย เนื่องจากผู้ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นได้แม้จะยังไม่มีอาการ และตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อจะต้องกักตัวเองเป็นเวลาสองสัปดาห์ โดยหากไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษปรับ

Comments are closed.