Home » News » หนองคายน้ำโขงต่ำหนักชาวบ้านหาปลาไม่ได้

หนองคายน้ำโขงต่ำหนักชาวบ้านหาปลาไม่ได้

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำ มีระดับเพียง 1.54 เมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันต่ำกว่าตลิ่งถึง 10.68 เมตรระดับน้ำโขงที่มีระดับต่ำยังส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งโขงโดยเฉพาะที่ตำบลหาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย ที่ชาวบ้านกว่า 20 ครอบครัวที่ประกอบอาชีพหาปลาในแม่น้ำโขง

ช่วงนี้จับปลาได้น้อยและได้เฉพาะตัวเล็ก ๆ จนต้องจอดเรือแล้วไปทำนาและรับจ้างใช้แรงงานในตัวเมืองชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้ จำเป็นต้องจอดเรือหาปลากันเกือบทั้งหมดนั้น เนื่องมาจากช่วงนี้น้ำโขงลดต่ำทำให้จับปลากันไม่ค่อยได้ จึงต้องจอดเรือไปทำอย่างอื่น บางคนก็ไปสูบน้ำเข้านาเข้า ในขณะที่อีกหลายคนก็ไปรับจ้างก่อสร้างในตัวเมือง ซึ่งปกติในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้ำโขงขึ้นสูง ชาวบ้านจะจับปลากันได้มาก และจะออกจับปลากันตลอดทั้งวัน แต่ปีนี้ระดับน้ำต่ำกว่าฤดูแล้งที่ผ่านมา โขดหินที่บ้านหาดทรายทอง ต.หาดคำ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปีนี้ก็เกิดขึ้นให้เห็น ชาวบ้านที่หาปลาและสัญจรทางเรือก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งหากเป็นคนในพื้นที่ก็จะรู้ร่องน้ำได้ดี ก็จะหลีกเลี่ยงการสัญจรทางเรือและการหาปลาบริเวณดังกล่าว

Comments are closed.