Home » News » สายการบินแอตลาสโกลบอลของตุรกี ยื่นเข้ากระบวนการ “ล้มละลาย”

สายการบินแอตลาสโกลบอลของตุรกี ยื่นเข้ากระบวนการ “ล้มละลาย”

สายการบินแอตลาสโกลบอล (Atlasglobal) ของประเทศตุรกียื่นเข้ากระบวนการล้มละลาย โดยเที่ยวบินของสายการบินแห่งนี้ถูกยกเลิกทั้งหมด ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์

หน่วยงานการบินพลเรือนของตุรกีกล่าวว่าที่สายการบินแห่งนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย เพราะ “ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ต่อ”

ข้อมูลจากเว็บไซต์ระบุว่า สายการบินแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ 19 ปีก่อน และเริ่มมีเที่ยวบินในประเทศตุรกีและต่างประเทศ 3 ปีหลังจากนั้น

เมื่อเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที่ผ่านมา Atlasglobal ต้องหยุดบริการชั่วคราวเนื่องจากปัญหาด้านการเงิน

Comments are closed.