Home » News » มีความผิดในการละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริต

มีความผิดในการละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริต

พ.ต.ท. ทักษิณอายุ 69 ปีอาศัยอยู่ในต่างประเทศตั้งแต่ออกจากประเทศในปีพ. ศ. 2551 ศาลฎีกาในเดือนตุลาคมปีนั้นได้ตัดสินให้ทักษิณพ้นโทษจำคุก 2 ปีในการเข้ารับตำแหน่ง เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในการละเมิดกฎหมายต่อต้านการทุจริตในการอนุญาตให้ขายที่ดินที่รัฐยึดครองไว้ในเขตรัชดาภิเษกให้กับภรรยาที่เคยคุณหญิงปรีดิ์ ณ ป้อมปราการ

ก่อนที่จะมีการจับกุมตัวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา พ.ต.ท. ทักษิณได้ถูกจับกุมในข้อหาจับกุมตัวผู้ถูกจับกุมในข้อหาจับกุมตัวผู้ถูกจับกุมในข้อหาลักลอบเข้าเมืองในคดีแพ่งรัชดาภิเษกการแปลงสัมปทานโทรคมนาคมเป็นภาษีสรรพสามิตเงินกู้ 9.9 พันล้านบาทของธนาคารกรุงไทย บริษัท ปิโตรเคมีกัลไทยจํากัด (มหาชน)

Comments are closed.