Home » Health news » พื้นฐานทางพันธุกรรมของพฤติกรรมที่ซับซ้อน

พื้นฐานทางพันธุกรรมของพฤติกรรมที่ซับซ้อน

การทำความเข้าใจพื้นฐานทางพันธุกรรมของพฤติกรรมที่ซับซ้อน ห้องปฏิบัติการของเธอพัฒนาแผงอ้างอิงพันธุกรรม ซึ่งประกอบด้วยสายพันธุ์หลายร้อยสายพันธุ์ ช่วยให้นักวิจัยใช้รูปแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่อดูความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่มีส่วนทำให้เกิดความไวต่อลักษณะพฤติกรรมต่าง ๆ สิ่งสำคัญคือพวกมันมีเชื้อสายดังนั้นแต่ละบรรทัด สามารถทดสอบจีโนไทป์เดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีก

เหมือนโคลนนิ่งของบุคคลเดียวกัน แต่สายเหล่านั้นมีความหลากหลายทางพันธุกรรม เส้นสายสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่พบในธรรมชาติ ลักษณะที่น่าสนใจที่นี่คือนิสัยชอบบริโภคโคเคนและยาบ้า เหตุผลในส่วนนี้เกี่ยวกับบุคคลที่มีความเหมือนกันทางพันธุกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งคือเราต้องการดูว่าเราสามารถจำแนกลักษณะความแปรปรวนของประชากรแมลงวันสำหรับแนวโน้มเริ่มต้นที่จะบริโภคยาเสพติดและการเปลี่ยนแปลงในนิสัยชอบนี้

Comments are closed.