Home » News » ญี่ปุ่นยกเลิกแข่งว่ายน้ำในพาราไตรกีฬาเวิลด์คัพวันนี้เพราะมีแบคทีเรียอีโคไลสูง

ญี่ปุ่นยกเลิกแข่งว่ายน้ำในพาราไตรกีฬาเวิลด์คัพวันนี้เพราะมีแบคทีเรียอีโคไลสูง

ญี่ปุ่นยกเลิกการแข่งขันว่ายน้ำในพาราไตรกีฬาเวิลด์คัพที่จะมีขึ้นในวันนี้ หลังจากพบว่าสถานที่มีแข่งมีเชื้อแบคทีเรียอีโคไลในปริมาณสูงเกินขีดจำกัด เป็นการแข่งทดสอบสำหรับการแข่งขันพาราลิมปิกที่กรุงโตเกียวจะเจ้าภาพในปีหน้าหลังการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน

คณะจัดการแข่งขันพาราลิมปิกได้เลื่อนการแข่งขันพาราไตรกีฬาเวิลด์คัพให้เร็วขึ้น เพื่อไม่ให้นักกีฬาต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดช่วงฤดูร้อน แต่ผลการตรวจคุณภาพน้ำที่อ่าวโอไดบะในกรุงโตเกียวพบแบคทีเรียอีโคไลปริมาณเกินกว่าขีดจำกัด จึงต้องยกเลิกการแข่งขันส่วนของว่ายน้ำออกจากการแข่งขันวันนี้ แบคทีเรียอีโคไลส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตราย โดยอาจทำให้ท้องร่วงเล็กน้อย แต่สายพันธุ์ที่เป็นอันตรายอาจทำให้เป็นตะคริวที่ท้อง ถ่ายเป็นเลือด และอาเจียน บางรายอาจถึงขั้นไตวาย

อากาศร้อนทั่วญี่ปุ่นตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมปีนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วสิบกว่าคน จุดกระแสวิตกเรื่องอันตรายต่อสุขภาพของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว 2020 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคมถึง 9 สิงหาคม และพาราลิมปิกโตเกียว 2020 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคมถึง 6 กันยายน

Comments are closed.