Home » News » จีนตำหนิมาตรการปิดกั้นการเดินทางและวีซาชาวจีนของบางประเทศ

จีนตำหนิมาตรการปิดกั้นการเดินทางและวีซาชาวจีนของบางประเทศ

จีนกล่าววันนี้ตำหนิบางประเทศที่ใช้มาตรการไม่ออกวีซาให้กับคนจีนจากมณฑลหูเป่ย ซึ่งเป็นจุดต้นทางของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ และยกเลิกเที่ยวบินไปยังประเทศจีน ซึ่งไม่เป็นไปตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

หลี่ ซง ทูตจีนด้านการปลดอาวุธประจำองค์การสหประชาชาติ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนจีนกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารขององค์การอนามัยโลก ที่เปิดประชุมเป็นวันแรกในวันนี้ในการหารือเป็นเวลา 6 วันที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ว่า ประชาคมระหว่างประเทศจำเป็นต้องรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อย่างไม่มีอคติ เป็นธรรมและไม่จงใจทำให้ประชาชนตื่นตกใจ เขากล่าวด้วยว่า รัฐบาลจีนจะยังคงใช้ทัศนคติที่มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน ใช้มาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด และทำงานเพื่อที่จะหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัส นอกจากนั้น จะเปิดเผยช้อมูลให้องค์การอนามัยโลก ฮ่องกง มาเก๊า ได้รับทราบเหมือนที่เคยปฎิบัติมา เขายังกล่าวประนามมาตรการของบางประเทศที่ไม่ยอมให้ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่ระบุว่ามาจากมณฑลหูเป่ย เข้าประเทศ นอกจากนั้น ยังมีการไม่ออกวีซาให้และยกเลิกเที่ยวบินติดต่อกับจีน เขากล่าวว่า มาตรการเหล่านี้ไม่เป็นไปตามข้อเสนอขององค์การอนามัยโลกแม้แต่น้อย สำหรับผู้แทนจีนที่เป็นคณะกรรมการบริหารขององค์การอนามัยโลกไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากเที่ยวบินของเธอจากกรุงปักกิ่งถูกยกเลิก นายแพทย์ เทโดรส อัดฮานอม กีเบรเยซุส เลขาธิการใหญ่องค์การอนามัยโลก กล่าวก่อนหน้านี้ว่า ไม่มีความจำเป็นที่ประเทศต่าง ๆ ต้องใช้มาตรการที่เป็นการแทรกแซงหรือขัดขวางการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศโดยไม่จำเป็น เพื่อพยายามหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัส

Comments are closed.