Home » Movies News » การสร้างความมั่งคั่งตอนที่ 3

การสร้างความมั่งคั่งตอนที่ 3

การสร้างความมั่งคั่ง การมีรายได้มากเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เรามั่งคั่งได้ครับ การใช้จ่ายก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใช้จ่ายมากไปหรือเปล่า ผมอยากจะบอกว่ารู้ได้ครับ และตัวเราเองจะเป็นคนบอกว่าเราใช้จ่ายมากไปแล้วหรือไม่ โดยเริ่มต้นจากการ “จดบัญชีรายรับ รายจ่าย” จดแล้วจะทำให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น

และใช้วางแผนการออมได้ดีขึ้น เช่น นาย A เป็นคนติดกาแฟ เขาจะแวะ Starbuck ทุกเช้าเพื่อซื้อกาแฟแก้วละ 155 บาท นาย A ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแพง แต่ถ้านาย A จดบัญชีจะพบว่าเฉพาะกาแฟทุกเช้าเดือนละ 4,650 บาท หรือปีละ 55,800 บาท ที่นี้นาย A อาจจะเริ่มรู้สึกว่าแค่ค่ากาแฟทุกเช้าก็เกือบเท่าเงินเดือนเลย ซึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนจากกาแฟ Starbuck มาเป็นกาแฟ ตลาดนัด
จากตัวอย่างผู้อ่านอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแค่เปลี่ยนจากการกินของแพงมากินของถูก ผมจะขอยกอีก 1 ตัวอย่าง นาย A พักอยู่รังสิต แต่ทำงานแถวรัชโยธิน นาย A มีค่าใช่จ่ายเป็นค่าน้ำมันวันละ 300 บาทและค่าไปกลับวันละ 200 บาท รวมวันละ 500 บาทหรือเดือนละประมาณ 11,000 บาท ถ้าจดบัญชีนาย A อาจจะเช่าห้องที่ใกล้ๆ Office แทน เพื่อที่จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง “ทุกบาทของรายจ่ายที่ลดลง จะทำให้คุณมีเงินออมเพิ่มขึ้น” การสร้างความมั่งคั่งต้องเริ่มต้นจากการออม
ยังจำกันได้ใช่ไหมครับ เรามีเป้าหมาย 20 ล้านบาท เมื่อเราอายุ 60 ปี สมมุติตอนนี้เราอายุ 30 ปี เราต้องเก็บเงินเดือนละ 55,556 บาท (สมมุติเก็บเงินใส่หีบไว้ที่บ้าน) เยอะใช่ไหมครับ มีปัจจัย 3 อย่าง ที่มีผลต่อเป้าหมายการออมเงิน 1. จำนวนเงินที่ออมในแต่ละเดือน 2. ระยะเวลาในการออม 3. ผลตอบแทน ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ยิ่งมากยิ่งจะทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายได้มาก ผมมีตารางมาให้ลองคำนวณกันดูครับ

วิธีการใช้ไม่ยากครับ ตารางที่ 1 คือเก็บเงินเท่ากันทุกปี และเราลองประมาณการกันดูครับ ว่าเราสามานำเงินออมไปลงทุนแล้วได้ผลแทนปีละเท่าไร เช่น นาย A อายุ 30 ปี ออมเงินเดือนละ 15,000 บาท เท่ากับ ออมปีละ 180,000 บาท และสามารถนำเงินออมนั้นไปลงทุนได้รับผลตอบแทนปีละ 8% ตลอด 30 ปี

วิธีคิดนำ 180,000 X 114.0286 = 20,525,148 บาท (114.0286 มาจากช่องที่ออมเงิน 30 ปีและผลตอบแทนปีละ 8%) ซึงเป็นเงินที่นาย A ออมเข้าไปจริงๆแค่ 5,400,000 บาท อีกประมาณ 15 ล้านมาจากผลตอบแทนที่ทบกันขึ้นมา แล้วเราจะทำได้ไหมครับ อายุ 30 ปี ออมเดือน 15,000 บาท ผมมีอีกตารางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ในการออมเงิน และไม่ต้องได้ผลตอบแทนถึง 8%

ตารางที่ 2 คือเก็บเงินเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 5% ของปีก่อนหน้า เช่น ตอนนาย A อายุ 30 ปี ออมเงินเดือนละ 10,000 บาท (พอนาย A อายุ 31 ปี ก็ออมเงินเดือนละ 10,500 บาท) เท่ากับ ออมปีละ 120,000 บาท และสามารถนำเงินออมนั้นไปลงทุนได้รับผลตอบแทนปีละ 7% ตลอด 30 ปี
วิธีคิดนำ 120,000 X 165.0136 = 19,801,632 บาท (165.0136 มาจากช่องที่ออมเงินเพิ่มขึ้น 5% ตลอด 30 ปีและผลตอบแทนปีละ 7%)

พอจะทำได้ใช่ไหมครับ เก็บเงินเดือนละ 10,000 บาท เพื่ออายุ 60 ปี มีเงิน 20 ล้านบาท สิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย คือ วินัย ในบทความต่อๆไป ผมจะค่อยๆแนะนำให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เพื่อให้ท่านผู้อ่านทุกท่านเดินทางสู่ความมั่งคั่ง

Invisible hand