Home » Health news » การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันโดยอายุและเชื้อชาติของผู้เข้าร่วมประชุมจะช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นและมีหลายทฤษฎีที่ว่าเหตุใดการสมรสจึงอาจเป็นการป้องกัน ซึ่งรวมถึงการรับรู้และการตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพก่อนหน้านี้ การยึดมั่นในยาที่ดีขึ้น ความมั่นคงทางการเงินที่ดีขึ้น สุขภาพที่ดีขึ้น และเครือข่ายเพื่อนที่ดีกว่า

“การวิจัยในอนาคตควรเน้นว่าสถานภาพการสมรสเป็นเครื่องหมายแทนหรือไม่สำหรับพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ หรือความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งอยู่ภายใต้การรายงานของเราหรือว่าสถานภาพสมรสควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยตัวเองหรือไม่”

Comments are closed.