Home » Health news » การตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่เปลี่ยนแปลง

การตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่เปลี่ยนแปลง

สายพันธุ์ของแบคทีเรียในลำไส้ทารกของมนุษย์ที่ป้องกันการแพ้อาหารค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของการแพ้อาหารและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เปลี่ยนแปลงทุก ๆ สามนาทีปฏิกิริยาการแพ้อาหารจะส่งคนไปที่ห้องฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันวิธีเดียวที่จะป้องกันการเกิดปฏิกิริยาคือคนที่แพ้อาหารจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่พวกเขาแพ้

นักวิจัยกำลังค้นหาวิธีการรักษาใหม่ ๆ เพื่อป้องกันหรือย้อนกลับการแพ้อาหารในผู้ป่วย ระบบนิเวศที่ซับซ้อนของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้และส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้แนะนำว่า microbiome ในลำไส้ที่ถูกดัดแปลงอาจมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของโรคภูมิแพ้อาหาร การศึกษาใหม่นำโดยนักวิจัยจากบริกแฮมและสตรีโรงพยาบาลและโรงพยาบาลเด็กบอสตันระบุสายพันธุ์ของแบคทีเรียในลำไส้ทารกของมนุษย์ที่ป้องกันการแพ้อาหาร ค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของการแพ้อาหารและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่เปลี่ยนแปลง ในการศึกษาพรีคลินิกในรูปแบบของการแพ้อาหารทีมพบว่าการให้สูตรทางปากที่อุดมไปด้วยแบคทีเรียห้าหรือหกชนิดที่พบในกระเพาะอาหารของมนุษย์ป้องกันการแพ้อาหารและกลับโรคที่จัดตั้งขึ้นโดยเสริมความทนทานต่อสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ผลลัพธ์ของทีมได้รับการเผยแพร่ในแพทย์ธรรมชาติ

Comments are closed.