Home » News » กลุ่มก่อการร้ายที่นับถือศาสนาอิสลาม

กลุ่มก่อการร้ายที่นับถือศาสนาอิสลาม

ศาลอินเดียได้ตัดสินให้สมาชิกสองคนของกลุ่มก่อการร้ายที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายที่นับถือศาสนาอิสลามในเมือง Hyderabad ทางตอนใต้ของปี 2550 อย่างน้อย 42 คนถูกสังหารและบาดเจ็บกว่า 60 คนในห้องโถงกลางแจ้งและห้องอาหาร สมาชิกสองคนของชาวมุสสิมอินเดียนจะถูกพิพากษาเมื่อวันที่ 10 กันยายน

มีการโจมตีอย่างน้อยเก้าครั้งที่กรุงไฮเดอราบาดตั้งแต่ปีพ. ศ. 2535 โดยล่าสุดมีขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2556 เมื่อมีการระเบิดสองครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิต 12 รายชายห้าคนที่ถูกกล่าวหาว่าเล่นบทบาทในปีพ. ศ. 2550 ถูกจับกุมโดยกลุ่มต่อต้านการก่อการร้ายในปีพ. ศ. 2551 มีเพียงสองคนที่ถูกตัดสินลงโทษในวันอังคารขณะที่อีกสองคนถูกปล่อยตัว

Comments are closed.